Zemní práce

Na stavbě nás nic nepřekvapí. Umíme to i s lopatou.

Během fungování naší společnosti se naše činnosti rozšířily na široké portfolio stavebních prací od výkopových až po dokončovací práce na stavbě. Pracovali jsme na výstavbě obchodních center, sportovišť, komerčních budov a výrobních halách. 

Zajišťujeme komplexní spektrum zemních prací od prvotních úprav terénu, přes skrývky, výkopy pro rodinné domy, vodovody, kanalizace, zásypy, násypy až po dokončovací práce.

Výkopové práce, terénní úpravy, demolice i odvoz materiálu

Jednou z našich činností jsou zemní a výkopové práce, včetně demolice a odvozu. Naši zkušení pracovníci provedou veškeré práce kvalitně a včas, bez ohledu na velikost projektu. S čím vám můžeme pomoci?

  • základové desky pro rodinné domy
  • vodovodní, kanalizační a plynové přípojky
  • terénní úpravy
  • zámkové dlažby
  • vodoměrné šachty
  • výkopy pro inženýrské sítě