Ochrana před blesky

Bereme vaši bezpečnost vážně

Hromosvody je nezbytně nutné realizovat dle správné projektové dokumentace. Tu umíme sami navrhnout před započetím prací. Při práci na hromosvodech dbáme zejména na to, aby byl případný elektrický výboj bezpečně sveden do země bez poškození chráněné nemovitosti.

 

Nezapomněli jste na pravidelnou kontrolu?

  • Standardně ukládáme hromosvod do fasády
  • Naše konstrukce je perfektně rovná
  • Provádíme i výkopové práce
  • Veškeré spoje obalíme proti korozi
  • Dodržujeme striktně normy ČSN
  • Automaticky dodáváme už s revizí

Proč právě hromosvody od nás?

České zákony jednoznačně neupřednostňují jeden typ hromosvodu, takže si každý majitel může vybrat sám. Klasické pasivní hromosvody fungují na jednoduchém principu jímací tyče. Jejich pořizovací cena je značně nižší.

Naše firma poskytuje i instalaci hromosvodů aktivních. Ty jsou opatřeny elektronickou hlavicí vysílající elektrický signál. Takový efekt zvyšuje ochranný rádius hromosvodu.