Etický kodex

Řídíme se etickým kodexem

V průběhu let vznikal etický kodex, který shrnuje hodnoty naší společnosti

Dodržování zákonů

považujeme za hlavní předpoklad bezpečného a prosperujícího podnikatelského prostředí.

Důvěryhodné jednání

založené na důsledném dodržování dohodnutých smluv a ujednání.

Čistá hra

v obchodní soutěži podle všeobecně uznávaných pravidel poctivého obchodu.

Platební disciplína

jako základ budování zdravých obchodních vztahů.

Ochrana zdraví

díky práci se zdravotně nezávadnými materiály a dodržování bezpečnosti práce.

Ochrana přírody

vyplývající ze starosti o naše prostředí, ne pouze o plnění zákonných norem.